Crkva Pohoda B.D. Marije

Gorički trg 3, Marija Gorica
Tel: + 385 1 3395 848

Položaj na karti
Prikaži sve objekte na području klastera Na kartiNa listi
 • Smještaj
  • Apartmani
  • Hoteli
  • Kuće za odmor
  • Odmarališta
  • Pansioni
  • Prenoćišta
  • Sobe za iznajmljivanje
 • Gastronomija
  • Buffeti
  • Eko sela
  • Izletišta
  • Obiteljska gospodarstva
  • Pčelinji proizvodi
  • Restorani
  • Seoska turistička domaćinstva
  • Slastičarnice
  • Vinotočja
  • Vinske kuće
 • Suveniri
  • Autohtone drvene igračke
  • Gastronomski suveniri
  • Medičarski proizvodi
  • Suveniri
  • Tekstilno rukotvorstvo
  • Tradicijski nakit
 • Znamenitosti
  • Arheološka nalazišta
  • Botanički vrtovi
  • Dvorci
  • Etno zbirke
  • Galerije
  • Muzeji
  • Muzeji Klaster
  • Parkovi prirode
  • Planinski vrhovi
  • Poučne staze
  • Sakralni objekti
  • Slapovi i kanjoni
  • Špilje
  • Utvrde
 • Sport i rekreacija
  • Konjički klubovi
 • Ostalo
  • Klaster menadžer
  • Obrt
  • Stari zanati
  • Turističke agencije
  • Udruge
 
LoadingimgFirstDescription
go up
go down

Crkva Pohoda B.D. Marije

Gorički trg 3, Marija Gorica
Tel: + 385 1 3395 848

Crkva Pohoda B. D. Marije u Marija Gorici sagrađena 1517. g. u sklopu franjevačkog samostana, koji se gradi u isto vrijeme. Nakon djelomičnog ukinuća franjevačkog reda u 18. st. samostan se ruši (1789.), dok se nešto prije toga gradi nova crkva 1754. g., a župa je osnovana 1781. g. Crkvu gradi majstor graditelj Matija Leonhart. Vrlo je vrijedan sačuvani inventar: gotička skulptura B. D. Marije na mramornom glavnom oltaru (vrlo rijetkom u sjevernoj Hrvatskoj) iz 1757. g. od talijanskog majstora Francesca Bense, kamena propovjedaonica, orgulj