Pravni odnosi

Podrška strategiji razvoja Turističkog klastera

Strateški dokumenti za razvitak Turističkog klastera jesu „Studija uspostavljanja turističkog klastera po Sutli i Žumberku“ te „Studija razvitka seoskog turizma u Zagrebačkoj županiji“. Zagrebačka županija inicirala je izradu navedenih studija s ciljem stvaranja provedbene osnove za razvoj turizma na svojem području.

Popis studija

Zakonska regulativa i pravni okvir za bavljenje seoskim turizmom

Pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga na seoskom gospodarstvu definirano je važećim propisima iz ugostiteljstva i turizma.

Popis važećih propisa

TURIZAM

  1. Zakon o pružanju usluga u turizmu – NN 68/07
  2. Zakon o boravišnoj pristojbi NN 152/08

UGOSTITELJSTVO

  1. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 138/06)
  2. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN 88/07)
  3. Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu (NN 5/08)

www.nn.hr