Crkva sv. Petra i Pavla

Mrzlo polje Žumberačko bb, Žumberak
Tel: +385 1 6277 027

Položaj na karti
Prikaži sve objekte na području klastera Na kartiNa listi
 • Smještaj
  • Apartmani
  • Hoteli
  • Kuće za odmor
  • Odmarališta
  • Pansioni
  • Prenoćišta
  • Sobe za iznajmljivanje
 • Gastronomija
  • Buffeti
  • Eko sela
  • Izletišta
  • Obiteljska gospodarstva
  • Pčelinji proizvodi
  • Restorani
  • Seoska turistička domaćinstva
  • Slastičarnice
  • Vinotočja
  • Vinske kuće
 • Suveniri
  • Autohtone drvene igračke
  • Gastronomski suveniri
  • Medičarski proizvodi
  • Suveniri
  • Tekstilno rukotvorstvo
  • Tradicijski nakit
 • Znamenitosti
  • Arheološka nalazišta
  • Botanički vrtovi
  • Dvorci
  • Etno zbirke
  • Galerije
  • Muzeji
  • Muzeji Klaster
  • Parkovi prirode
  • Planinski vrhovi
  • Poučne staze
  • Sakralni objekti
  • Slapovi i kanjoni
  • Špilje
  • Utvrde
 • Sport i rekreacija
  • Konjički klubovi
 • Ostalo
  • Klaster menadžer
  • Obrt
  • Stari zanati
  • Turističke agencije
  • Udruge
 
LoadingimgFirstDescription
go up
go down

Crkva sv. Petra i Pavla

Mrzlo polje Žumberačko bb, Žumberak
Tel: +385 1 6277 027

Župna crkva sv. Petra i Pavla u Mrzlom polju Žumberačkom izgrađena oko 1660. godine , jedna je od četiri najstarije rimokatoličke crkve u Žumberku. Nedavnim arheološkim istraživanjima na platou ispod župne crkve otkriveni su temelji romaničke crkve. 1867. godine crkva je obnovljena i dobiva današnji oblik. Građena je u duhu tradicijskih povijesnih stilova. Vrijedan spomenik crkvenog graditeljstva i povijesti na žumberačkom području.